27.06.2017

Съобщение

В изпълнение изискванията на чл.234, ал.1 от Изборния кодекс, ОИК – Антоново уведомява заинтересованите лица, че Общинска администрация – Антоново е създала условия, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден, в секция №250200002 в град Антоново, ул. Тузлушки герой" №52 /Клуб на пенсионера/.

Всеки избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да ползва общински автомобил за придвижване от дома си до посочената избирателна секция, след подаване на заявка до 16.00 часа на 02 юли 2017 г. на телефони 06071 2261, по електронна поща: [email protected] и в отдел "ГРАО" в Общинска администрация.

25.06.2017

Съобщение

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници.  Решение № 3347- МИ от 05.08.2016 г. на ЦИК

Застъпниците се регистрират в  Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията,  или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.  Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат, както и декларация от лицата за съгласие и че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер – Приложение № 98-МИ от изборните книжа. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

11.06.2017

Съобщение

Списък
на кандидатските листи
регистрирани за участие в изборите за кмет на община Антоново на 2 юли 2017 г.
     
№ в бюлетината Име, презиме и фамилия Партия
3 Али Мустафов Алиев ПП ГЕРБ
4 Цветелина Йорданова Станкова  ПП БСП
5 Хайредин Мустафов Мехмедов Движение за права и свободи -ДПС

 

05.06.2017

Съобщение

ОИК съобщава на всички заинтересовани че срока за подаване на документи за регистрация на кандидатите  от партии  за участие в изборите  за кмет на община е до 06 юни 2017 г., включително – до 17.00 часа.

23.05.2017

Съобщение

Работно време за приемане на документи: всеки ден от 9.00 часа до 17.00 часа

 

ОИК съобщава на всички заинтересовани че срока за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции за участие в изборите  за кмет на община е до 01 юни 2017 г., включително – до 17.00 часа.

18.10.2015

Съобщение

В изпълнение изискванията на чл.234, ал.1 от Изборния кодекс, ОИК – Антоново уведомява заинтересованите лица, че Общинска администрация – Антоново е създала условия, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден, в секция №250200002 в град Антоново, ул. Тузлушки герой" №52 /Клуб на пенсионера/.

Всеки избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да ползва общински автомобил за придвижване от дома си до посочената избирателна секция, след подаване на заявка до 16.00 часа на 25 октомври 2015 г. на телефони 06071 2261, по електронна поща: [email protected] и в отдел "ГРАО" в Общинска администрация.

04.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 235 / 06.02.2018

  относно: За обявяване на избран ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК .

 • № 234 / 06.02.2018

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник.

 • № 233 / 31.01.2018

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник.

всички решения